Susanne Gilbert für den Kommunalwahlbezirk 28

Heinz Schnetger für den Kommunalwahlbezirk 40

Benjamin Brenk für den Kommunalwahlbezirk 41

Daniel Behmenburg für den Kommunalwahlbezirk 42

Für die Bezirksvertretung IX:
Benjamin Brenk
Katja Geier
Daniel Behmenburg
Heike Lohmann
Gorden Bringemeier
Karin Watzlaf-Passmann
Susanne Gilbert
Martin Kryl
Michael Herkendell
Veit Passmann
Danielle Schäfer
Robert Helmin
Jan Robert Belouschek
Heinz Schnetger
Behroz Ansari
Wolfgang Keppler
Hans-Jürgen Spieß